Lokale mieszkalne

W związku z koniecznością uaktualnienia danych potrzebnych do naliczania opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, Zarząd SBM „Ateńska” uprzejmie prosi o wypełnianie druku: „Oświadczenia osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu: prawo spółdzielcze lokatorskie, prawo spółdzielcze własnościowe, odrębna własność lokalu, prawo najmu na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią posiadającą lub nie posiadającą członkostwo w Spółdzielni”.

Druk „Oświadczenia …” jest zamieszczony na stronie internetowej SBM „Ateńska” www.sbm-atenska.pl oraz można go pobrać w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni pok. Nr 7.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w celu udogodnienia, druk oświadczenia można pobrać od gospodarza domu i po jego wypełnieniu przekazać do Spółdzielni także przez gospodarza domu.