Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej SBM “Ateńska” w przedłużonej kadencji 2017 – 2020

 • Andrzej Kołodziejczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Włodzimierz Witakowski – Z-ca Przewodniczącego
 • Halina Fotyma-Kossowska – Sekretarz
 • Bogusława Jejer
 • Ryszard Kowalczyk
 • Andrzej Ładziak
 • Teresa Orzechowska-Krakówka
 • Henryk Tkacz
 • Beata Trochimiuk

Komisja Rewizyjna

 • Henryk Tkacz – Przewodniczący Komisji
 • Halina Fotyma-Kossowska
 • Bogusława Jejer

Komisja Członkowsko-Organizacyjna

 • Teresa Orzechowska-Krakówka – Przewodnicząca Komisji
 • Andrzej Kołodziejczyk
 • Beata Trochimiuk

Komisja Techniczno-Ekonomiczna

 • Ryszard Kowalczyk – Przewodniczący Komisji
 • Andrzej Ładziak
 • Włodzimierz Witakowski

DYŻURY

Członków Rady Nadzorczej  odbywają się w czwartki od godz. 17.00 do godz. 18.00 w pokoju nr 8 (parter) przy ul. Arabskiej 9 w Warszawie

DYŻURY RN

 


Wykaz adresów budynków w podziale na grupy nieruchomości

Uchwała nr 39/14 Rady Nadzorczej z dnia 14.10.2014r.

Grupa nieruchomości Adresy budynków Liczba członków w Radzie Nadzorczej
 I Afrykańska 7,7A
Egipska 4,6
Lizbońska 2,4
Saska 2,4,4A,6,8,10
 3
 II Afrykańska 3,5,5A
Arabska 2,4,6,7,8,8A,8B,9,10
Ateńska 2,4,6,8
Egipska 3,5,7
Nubijska 1,3,6,8
 3
 III Al. Stanów Zjednoczonych 26,26A
Afrykańska 12,12A,B,C,D,E
Afrykańska 14, 14A,B,C,D,E,F
Afrykańska 16,16A,B,C,D,E
 3
 IV Al. Stanów Zjednoczonych 16,18,20,20A,20B
Lotaryńska 22,22A,24,26
 1
 V Afrykańska 8,10
Libijska 16
Marokańska 18
 1