Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej SBM „Ateńska” w  kadencji 2022 – 2025

Janusz Skałecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Wyrożemski – Zastępca Przewodniczącego Rady

Gabriela Linka – Sekretarz Rady

Dariusz Dudek

Ewa Grela

Bogusława Jejer

Aneta Kołodziejczyk

Grażyna Małkowska Zaczkowska

Elżbieta Pisarek

Beata Trochimiuk

Włodzimierz Witakowski


Komisja Rewizyjna: Elżbieta Pisarek (Przewodnicząca Komisji), Ewa Grela, Aneta Kołodziejczyk, Andrzej Wyrożemski

Komisja Członkowsko-Organizacyjna: Grażyna Małkowska-Zaczkowska (Przewodnicząca Komisji), Gabriela Linka, Beata Trochimiuk

Komisja Techniczno-Ekonomiczna: Włodzimierz Witakowski (Przewodniczący Komisji), Dariusz Dudek, Bogusława Jejer, Janusz Skałecki


DYŻURY

Członków Rady Nadzorczej  odbywają się w czwartki od godz. 17.00 do godz. 18.00 w pokoju nr 8 (parter) przy ul. Arabskiej 9 w Warszawie

DYŻURY RN


Wykaz adresów budynków w podziale na grupy nieruchomości

Uchwała nr 39/14 Rady Nadzorczej z dnia 14.10.2014r.

Grupa nieruchomości Adresy budynków Liczba członków w Radzie Nadzorczej
 I Afrykańska 7,7A
Egipska 4,6
Lizbońska 2,4
Saska 2,4,4A,6,8,10
 3
 II Afrykańska 3,5,5A
Arabska 2,4,6,7,8,8A,8B,9,10
Ateńska 2,4,6,8
Egipska 3,5,7
Nubijska 1,3,6,8
 3
 III Al. Stanów Zjednoczonych 26,26A
Afrykańska 12,12A,B,C,D,E
Afrykańska 14, 14A,B,C,D,E,F
Afrykańska 16,16A,B,C,D,E
 3
 IV Al. Stanów Zjednoczonych 16,18,20,20A,20B
Lotaryńska 22,22A,24,26
 1
 V Afrykańska 8,10
Libijska 16
Marokańska 18
 1