Ateńska w liczbach

  1. Liczba budynków – 56
  2. Liczba lokali mieszkalnych – 4 039
  3. Ilość przewłaszczonych lokali mieszkalnych w odrębną własność – 1 978
  4. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych – 186 373,44 m2
  5. Liczba członków Spółdzielni – 4 178
  6. Liczba mieszkańców osiedla –  6 792
  7. Lokale użytkowe (sklepy, biura, zakłady usługowe) o łącznej powierzchni – 18 050 m2
  8. Liczba garaży ogółem – 169
  9. Powierzchnia terenów zielonych – około 120 000 m2