Ateńska w liczbach

  1. Liczba budynków – 56
  2. Liczba ocieplonych budynków –45
  3. Liczba lokali mieszkalnych – 4 039
  4. Ilość przewłaszczonych lokali mieszkalnych w odrębną własność – 1 899
  5. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych – 186 373,44 m2
  6. Liczba członków Spółdzielni – 4 178
  7. Liczba mieszkańców osiedla –  7 072
  8. Lokale użytkowe (sklepy, biura, zakłady usługowe) o łącznej powierzchni – 18 050 m2
  9. Liczba garaży ogółem – 169
  10. Powierzchnia terenów zielonych – około 120 000 m2