Telefony i adresy

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO – MIESZKANIOWA „Ateńska”,  ul. Arabska 9 03-977 Warszawa

Sekretariat – tel. 22 672-03-24
Telefony wewnętrzne:
1 – sekretariat
2 – organizacyjno – samorządowy
3 – członkowsko – mieszkaniowy
4 – windykacji
5 – lokale użytkowe
6 – odrębna własność

fax – 22 671 49 13

Księgowość – tel. 22 672-36-68
Telefony wewnętrzne:
1 – czynsze
2 – rozliczenie wody
3 – rozliczenie wkładów

Techniczny – tel. 22 617-50-79
Telefony wewnętrzne:
1 – awarie gazowe i sanitarne
2 – awarie dźwigowe i elektryczne
3 – ogólno – budowlane
4 – nadzór techniczny
5 – Kierownik ds. technicznych

Eksploatacja – tel. 22 671-81-98
Dom Kultury „Orion” – tel. 22 672-02-30


Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa: ul. Grochowska 274
– Centrala – tel. 22 338-00-00
– Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich – tel. 22 338 00 07; 22 338 00 02
– Wydz. Obsługi Mieszkańców – tel. 22 338-08-18

Straż Miejska m. st. Warszawy: ul. Lubelska 30/32
– tel. linia bezpłatna – 986
– tel. fax – 22 619 15 86,
– dyżurny – tel. 22 741 32 10

Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2: ul. Walecznych 59
tel. – 22 514 63 00

Policja – tel. 997

Komisariat Policji Warszawa Praga Południe:
I Rewir Dzielnicowy: ul. Umińskiego 22, tel. 22 603 76 55
– Oficer dyżurny ul. Grenadierów 73/75; – tel. 22 603 76 55 (jeden wspólny oficer dyżurny,
– Kierownicy Dzielnicowych Rewiru – tel. 22 603-82-56

Pogotowie Ratunkowe – tel. 999
Straż Pożarna – tel. 998
Pogotowie MPWiK – tel. 994
SPEC – tel. 993
Pogotowie Gazowe – tel. 992
Pogotowie co i Wodno-Kanalizacyjne – tel. 698 920 431, 517 497 512
Pogotowie Elektryczne – tel. 601 314 043
Pogotowie Dźwigowe – tel. 605 608 939
Konserwator dźwigów – tel. 22 672 08 34 ; 605 608 939
Pogotowie Gazowe Spółdzielni – 602 632 573