Zarząd Spółdzielni

Podległość funkcjonalna komórek organizacyjnych Biura Zarządu SBM „Ateńska” zgodnie ze schematem struktury organizacyjnej przyjętym Uchwałą RN nr nr 7/2015 Rady Nadzorczej SBM „Ateńska” z dnia 24.03.2015r.

Prezes Zarządu – Jarosław Machlewski

 • Główny Księgowy – Dział Księgowości
 • Kierownik Działu Księgowości – Dział Księgowości
 • Dyrektor Domu Kultury „Orion”
 • Radca prawny
 • Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych
 • Specjalista ds. windykacji
 • Specjalista ds. lokali użytkowych
 • Specjalista ds. pracowniczych – sekretariat

Zastępca Prezesa – Karol Reczek

 • Kierownik Dz. Eksploatacyjno –Technicznego
 • Inspektorzy ds. eksploatacji
 • Inspektorzy techniczni
 • Administratorzy
 • Konserwatorzy
 • Zaopatrzenie – Magazynier
 • Gospodarze
 • Sprzątaczka

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w czwartki w godz. 16.00-17.30