Zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów

DZIECI
Zajęcia językowe – j. hiszpański i j. angielski
Zajęcia taneczno – ruchowe
Zajęcia plastyczne

DOROŚLI
zajęcia z Zumby, aerobiku, pilatesu, gimnastyki

SENIORZY:
zajęcia gimnastyczne, rękodzieło, chór, brydż