PODZIELNIKI CIEPŁA

6 października 2022

informacja o  podzielnikach ciepła

elektroniczny radiowy podzielnik kosztów ciepła – Minometer

certyfikat, atest, deklaracja zgodności

Uchwalony w dniu 13 grudnia 2022r. przez Radę Nadzorczą SBM „Ateńska” Regulamin rozliczania w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Ateńska”  w Warszawie kosztów energii cieplnej na podstawie wskazań elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z funkcją zdalnego odczytu – znajduje się w zakładce Organy statutowe /Regulaminy/

Zasady racjonalnego korzystania z energii cieplnej
Informacja użytkowania termostatycznych zaworów grzejnikowych