TERMIN ZMIANY OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  WCHODZI W ŻYCIE OD 01.04.2021 R.

27 listopada 2020

Ogłoszenie o zmianie terminu wejścia w życie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.