Ogłoszenie

1 lutego 2018

Zarząd SBM „Ateńska” zwraca uwagę na bezwzględną konieczność udostępniania lokali mieszkalnych do wykonywania okresowych kontroli szczelności instalacji gazowej i przeglądów przewodów kominowych. Przeglądy te wykonywane są przez Spółdzielnię raz do roku ( w szczególnych przypadkach dwa razy do roku ) zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane art. 62.1.1.c.

Właściciele lokali zgodnie ze Statutem Spółdzielni § 9.1.5, regulaminem używania mieszkań i porządku domowego w SBM „Ateńska” w Warszawie § 2.1 oraz regulaminem gospodarki zasobami SBM „Ateńska” § 59.2 są zobowiązani do udostępniania lokali w celu wykonywania kontrolnych przeglądów. Właściciele lokali uchylający się od tego obowiązku zgodnie z § 37. 1 i 2 Statutu mogą zostać wykluczeni z pocztu członków Spółdzielni oraz zgodnie z § 58.4 regulaminu gospodarki zasobami SBM „Ateńska” mogą zostać obciążeni pełnymi kosztami wynikającymi z konsekwencji zaniechania lub opóźnienia przeglądu.

Szczegółowe zasady wykonywania w Spółdzielni przeglądów technicznych zostały opisane w rozdziale VI regulaminu gospodarki zasobami SBM „Ateńska”. Wszystkie wyżej wymienione regulaminy oraz Statut zamieszczone są na stronie internetowej Spółdzielni w obecnie obowiązującym brzmieniu.

Zarząd SBM „Ateńska” od miesiąca września 2010 roku będzie wnioskował do Rady Nadzorczej o pozbawienie właścicieli lokali, którzy nie udostępniają mieszkań do wykonania przeglądów praw członkowskich oraz wystąpi do sądu o wydanie wobec nich wyroków przymuszających do wykonania przeglądów.